SINAVLA İLGİLİ BİLGİLER ve DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

           SINAVDAN ÖNCE ;

 • Kursiyerlerin özel güvenlik eğitimi tamamlandıktan sonra birbirini takip eden dört sınava girmeye hakkı vardır. Bu dört sınavdan herhangi birine girmese bile sınav hakkının kullanılmış sayılır.

 • Adayların eğitim aldığı il’de (ORDU il merkezinde) sınava girmesi zorunludur, sınav merkezi değiştirilemez.

 • Sınava girecek kursiyerler ilgili hesaba topluca yatırılmak üzere sınav ücretini en geç sınav tarihinden bir ay öncesinde eğitim merkezimize vermelidir. Sınav ücretini zamanında vermeyen sınava giremez, o sınav hakkını kullanmış sayılır.

 • Sınavın yapılacağı okul, salon ve sıra numaraları sınav tarihinden yaklaşık 7-10 gün önce belli olur.

 • Sınav giriş yerleri belli olduktan sonra adaylar sınav giriş belgesini sınav gününden önce eğitim merkezimizden teslim alacaktır. Sınav yeri, tarih ve saati ile belge üzerinde yazılı talimatı dikkatlice okuyacak ve sınava o şekilde hazırlıklı gelecektir.

 • Sınava gelirken sınav giriş belgesi, nüfus hüviyet cüzdanı veya sürücü belgesi ile birlikte, kurşunkalem, silgi ve kalemtraş bulunduracaktır.

 • Yazılı sınavın başlangıç saati 10.00’dur. Ancak saat 09.30’dan itibaren sınav salonuna giriş yapılmaktadır. Kursiyerlerin sınava geç kalmaması ve telaşlanmaması için saat 09.00’da sınav yerinde bulunmaları uygun olur.

      

       SINAVDA ;

 • Silahlı adayların yazılı sınav süresi 150 dakika (iki buçuk saat), silahsız adayların süresi 120 dakikadır (iki saat). Sadece silah yazılı sınavına girenlerin süresi 30 dakikadır.

 • Temel eğitimdeki 100 soruyu silahlı ve silahız adayların tamamı cevaplayacaktır. Silahlı adaylar ayrıca 25 silah sorusuna da cevap verecektir. Sadece silah yazılısına girenler 25 silah sorusuna cevap verecektir.

 • Soru kitapçığı A ve B olarak iki gruptur. Her ikisinde sorular aynı, sadece sırası farklıdır.

 • Optik cevap kâğıdına soru kitapçığı grubu (A/B) ve T.C. kimlik numarası doğru kodlanıp, imzalanacaktır.

 • Sınav esnasında konuşmak, başkalarından bir şeyler istemek/vermek yasaktır.

 • Temel bölümdeki 100 sorunun her biri 1 puan, silah yazılısında 25 sorunun her biri 2 puan, uygulama sınavındaki 5 atışın her biri 10 puan üzerinden değerlendirilir.

 • Sınavda yanlış doğruyu götürmüyor. Bu nedenle soruları cevaplamadan bırakmayın.

 • Silahlı eğitim alanlar sınav giriş belgesini yazılı sınavdan sonra teslim etmeyip yanlarında bulunduracak, uygulamalı atış sınavına girerken kimlik belgesi ile birlikte gösterecektir.

 • Uygulamalı atış sınavında kullanılacak hedef kâğıdının sağ üst köşesine her aday atıştan önce T.C. kimlik numarasını, adı ve soyadını, özel güvenlik eğitim merkezinin adını (ÖZMET Öz. Güv. Eğt. Mrk.) yazacak, atıştan sonra (sınav komisyonu vuruş adedini belirleyince) komisyonun huzurunda vuruş adedini yazıp imzalayacaktır.

 •  Uygulamalı atış sınavında atışa nezaret eden sınav komisyonu görevlisinin talimatlarına uyulacak, silahla ilgili sorun varsa görevliye söylenecektir. Bu konuda sonradan yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

     

       SINAVDAN SONRA ;

 • Sınav soruları, sınavdan iki-üç gün sonra www.özelgüvenlikpol.tr internet sitesinde yayınlanır, cevap anahtarları yayınlanmaz. Çeşitli internet sitelerinde yayınlanan cevap anahtarları kendi hazırladıkları cevaplardır.

 • Sınav sonuçları genellikle sınavdan 12 gün sonra (sınavdan sonraki ikinci cuma günü) saat 17.30’dan itibaren açıklanmakta, www.özelgüvenlikpol.tr adresinden öğrenilebilmektedir.

 • Kursiyerlere sınav sonuç belgesi gönderilmez. İsteyen eğitim merkezimizden veya internet ortamından öğrenebilir.

 • Eğitim merkezimizce sınavı kazananların sertifikası hemen hazırlanır, imzalanması için İl Emniyet Müdürlüğüne teslim edilir.  Sertifikalar imzalandıktan sonra adaylara dosyalarını alabilecekleri haber verilir.

 • Özel güvenlik kimlik kartını almak isteyenler sertifika ve tüm evraklarını dosya halinde hazırlanmış olarak eğitim merkezimizden alıp, Polis sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İl Emniyet Müdürlüğüne, Jandarma  sorumluluk bölgesinde ikamet edenler İl Jandarma Komutanlığına teslim edebilir.

 • Kimlik almak için dosya teslim edilirken parmak izi alındığından, hazır olan kimlik kartı da imza karşılığı teslim edildiğinden bu işlemlerin adayın kendisi tarafından yapılması gerekir.

 • Dosyalar ilgili birime teslim edilirken diploma veya eğitim durum belgesinin aslı görülerek adaylara iade edilir. Bu nedenle dosyasını teslim etmek için gelenler bu iki belgenin asıllarını yanlarında bulunduracaktır.

 • Dosyasını teslim edenlerin önce güvenlik soruşturması yapılır. Soruşturması olumlu sonuçlananların kimlik kartı hazırlanır. Bu süre yaklaşık 2-3 haftadır.

 • Sınavda başarısız olan ve sınav hakkı devam eden adaylar, bir sonraki sınavdan en az bir ay önce ilgili hesaba topluca yatırılmak üzere sınav ücretini eğitim merkezimize vermelidir.

      

       PUAN HESAPLAMASI :

 • Adayların başarı puanının hesaplanmasında yazılı sınavın genel konulardan oluşan 100 soruluk birinci kısmı 100 puan üzerinden değerlendirilir. Silah bilgisi ve uygulama puanı ise, yazılı sınavın silah bilgisinin ölçüldüğü 25 soruluk ikinci kısmı 50 puan ve adayların atış becerilerinin ölçüldüğü uygulamalı sınav 50 puan olmak üzere toplam 100 puan üzerinden değerlendirilerek tespit edilir. Silahlı eğitim almış adayların başarı puanı bu iki puanın toplamının aritmetik ortalamasıyla bulunur. Adayların başarı puanının yeterli sayılabilmesi için, bu iki puan ortalamasının en az altmış, her iki kısım puanının ise en az elli olması şartı aranır.

 • Silahsız olarak görev yapacak olan özel güvenlik görevlileri, sadece yazılı sınavın birinci kısmındaki soruları cevaplarlar ve bu kısımdan 60 ve üzerinde puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

 • Silah bilgisi ve atış fark dersini alan özel güvenlik meslek yüksekokulu mezunlarının da silah bilgisiyle ilgili yazılı ve uygulamalı sınavdan altmış puan almaları halinde başarılı sayılırlar.

 • Özel güvenlik meslek yüksekokulu öğrencileri eğitim dönemi içerisinde silahsız olarak ve gözlemci sıfatıyla staj yapabilirler. İki yıllık öğrenim boyunca, meslek yüksekokulu tarafından belirlenecek tarihlerde, özel güvenlik eğitim kurumlarında silah eğitimi alabilir ve mezuniyetleriyle birlikte silahlı eğitimleri de geçerli kabul edilir.

 • Silahlı adaylardan temel eğitimden 60 ve yukarısında puan alan ancak silah yazılı ve atıştan yeterli puan alamayıp tüm puanların ortalaması 60’ın altında olanlara silahsız özel güvenlik eğitim sertifikası hazırlanır. Bu adaylar isterlerse silahsız özel güvenlik kimlik kartını alabilirler. Sonraki sınav haklarında sadece silah yazılı ve atış sınavına katılırlar.

 • Silahsız özel güvenlik kimliğini almış olanlar kimliklerini silahlıya çevirirken tekrar kimlik harcı ödemezler.

Joomla templates by a4joomla